kopie

Hoe zat het ook al weer?

Yolande Brada 15 maart 2015

Hebben jullie dat ook? Sta je naar een wedstrijd te kijken, er gebeurt wat, de scheidsrechter neemt een beslissing en jij denkt “hoe zat dat ook al weer?”. Dit is de vriendelijke versie van iemand die de regels niet goed kent. Helaas gebeurt het soms dat toeschouwers, coaches of spelers negatief reageren op een in hun ogen onjuiste beslissing. Deze reacties worden meestal veroorzaakt door onvoldoende kennis van de spelregels.

Gebrekkige kennis van spelregels staat aan kop binnen de Top-10 ergernissen. Dit is enkele jaren geleden gebleken uit een onderzoek vanuit het landelijke project ‘Naar een veilig sportklimaat’. De andere oorzaak van negatieve reacties wordt vaak veroorzaakt door een onjuiste interpretatie of toepassing van de spelregels door scheidsrechters. In de afgelopen jaren hebben veel sportbonden, waaronder de hockeybond, hier veel aandacht besteed,  bijvoorbeeld met de scheidsrechtercafés in het najaar van 2014. Bondsscheidsrechters gaven daar interactieve presentaties over spelregels voor hockeyverenigingen.

Terug naar de wedstrijden.  Het is niet erg als je niet meer precies weet hoe het nu zit met de spelregels. Dat geldt voor sporters, coaches, toeschouwers en zelfs voor scheidsrechters. Laten we eerlijk zijn, bijna niemand kent de spelregels voor 100%. En zelfs als je denkt het zeker te weten, dan ontdek je dat er heel veel mensen zijn die toch net weer even anders over die regel denken dan jij. Wat daarnaast ook zo boeiend is, is dat scheidsrechters en coaches soms heel verschillend over de interpretatie van spelregels kunnen denken.

De kunst voor alle sportliefhebbers is hoe je kunt omgaan met onvoldoende kennis, verkeerde aannames en verschillen in interpretatie. Hoe zorg je er nu voor dat je op de hoogte blijft en wat zijn de mogelijkheden? Voor (bonds)scheidsrechters geldt uiteraard dat ze de spelregels moeten kennen en zich op de hoogte houden van ontwikkelingen door middel van het bijwonen van bijvoorbeeld briefings in de districten. Tegelijkertijd zijn er zoveel filmpjes op YouTube te vinden, dat door het bekijken en bestuderen daarvan je jezelf verder kunt ontwikkelen. Dit geldt natuurlijk voor scheidsrechters op alle niveaus.

De pro-actieve instelling om je zelf te willen blijven ontwikkelen is een basisvereiste voor een scheidsrechter. Dat kan ook tijdens en na een wedstrijd. Als je iets essentieels niet weet tijdens een wedstrijd, wees niet bezorgd om de tijd stil te zetten en te overleggen met je collega. Het gaat altijd om een rechtvaardig resultaat en een keertje een vraag stellen zal iedereen waarderen! Na de wedstrijd is het ook leerzaam om met coaches in gesprek te gaan om te kijken wat je daarvan kunt leren. Vergeet vooral ook niet een beoordelaar of een scheidsrechtercoach te benaderen als je iets niet weet. Altijd mooie bagage voor vervolgwedstrijden.

Ik vind het belangrijk dat scheidsrechters het goede voorbeeld geven voor wat betreft de kennis van spelregels. Het geeft je net dat stukje extra zelfvertrouwen dat je nodig hebt, zeker als je voor de eerste keer als clubscheidsrechter op dat veld staat en het allemaal best heel spannend is. De hockeybond heeft sinds half maart een vernieuwde elektronische leeromgeving geïntroduceerd. In deze nieuwe leeromgeving leert de cursist door middel van het beantwoorden van vragen. De vragen zijn veelal voorzien van foto- of filmmateriaal en na iedere vraag volgt direct feedback. Deze digitale cursus is in eerste instantie bedoeld om mensen voor te bereiden op het scheidsrechterexamen, maar kan net zo goed gebruikt worden voor mensen die hun spelregelkennis willen opfrissen. Ga naar de scheidsrechterscommissaris van je club voor meer informatie.