Voorbeelden

Hieronder staan vier voorbeelden van opdrachten die Yolande Brada heeft gedaan. Zoals werk voor de Belgische en Turkse Hockeybond, voor de American Football Bond Nederland en voor de Pan American Hockey Federation.

Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Y.R. Brada, Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Geachte mevrouw Brada,

Iedere sporter en supporter is doordrongen van het feit dat topsport op het allerhoogste niveau alleen mogelijk is met scheidsrechters van datzelfde niveau. We kunnen gerust stellen dat ‘fluiten’ een vak is.

U heeft na een succesvolle internationale carrière als hockeyscheidsrechter alles in het werk gesteld om nieuwe scheidsrechters op te leiden om op topniveau mee te kunnen. In het bijzonder heeft u geholpen om het aantal vrouwelijke scheidsrechters te verhogen.

Binnen de hockeybond heeft u de arbitrage geprofessionaliseerd onder andere door een Masterclass en een Talentenklas op te zetten. Bovendien heeft u, samen met andere sportbonden, gewerkt aan het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ om de agressie rond de sportvelden aan te pakken.

Het is uw visie om scheidsrechters zo te coachen en te begeleiden dat zij krachtig en met plezier in het veld staan om dit te realiseren.

Dat is OOK een internationale missie voor u geworden, omdat u ook buiten de landsgrenzen actief bent.

Mevrouw Brada, u bent benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

 

Tekst uitgesproken door Burgemeester Eberhard van der Laan op woensdag 26 april 2017

 


#zijfluittop

5 februari 2018

Vrouwen fluiten bij club maar te weinig op hoger niveau

Campagne #zijfluittop van start

Vrouwen fluiten bijna net zo vaak sportwedstrijden bij hun club als mannen. Maar op een hoger niveau, als bondsscheidsrechter, zijn vrouwen sterk in de minderheid. Dit blijkt uit onderzoek van NOC*NSF. Om vrouwen te motiveren die stap wel te zetten, start op 10 februari de campagne #zijfluittop. 

Op clubniveau is de verhouding man/vrouw onder de arbiters vrijwel gelijk aan de leden van die sport. Op het bondsarbitrage niveau zijn relatief weinig vrouwelijke scheidsrechters (10-20%), zo blijkt uit het onderzoek van NOC*NSF onder clubscheidsrechters, scheidsrechterscoördinatoren en beleidsmedewerkers arbitrage van de KNVB, Nevobo, KNHB, NBB, NHV. KNKV en de KNZB (waterpolo). Het onderzoek bestond uit interviews bij bonden, clubs, topscheidsrechters, focusgroepen en een enquête onder 3.798 scheidsrechters.

Het onderzoek laat de achterliggende belemmeringen zien rondom deze doorstroom naar de top. Zo is er ten eerste te weinig stimulans vanuit de bonden en wordt de doorstroom overgelaten aan het individu. Ten tweede blijkt dat vrouwelijke scheidsrechters het gevoel hebben dat ze over onvoldoende kwaliteit beschikken en laten ze zich teveel leiden door commentaar langs de velden. Als laatste blijkt dat vrouwen zelf graag ook blijven sporten.

Juist deze belemmeringen bieden aanknopingspunten voor een gezamenlijk plan. Wanneer meer vrouwen wedstrijden fluiten, is de verwachting dat het aanbod van scheidsrechters over de hele linie toeneemt. De campagne is bedoeld om vrouwen op verenigingsniveau te laten zien en ervaren dat fluiten boeiend, uitdagend, leerzaam en interessant is. De deelnemende bonden moeten ervoor zorgen dat de doorstroom naar regionale en bondsniveaus wordt geëffectueerd. Zo komt er vanuit de bonden meer begeleiding bij wedstrijden en komt er bijscholing in ‘mentale weerbaarheid’, ‘omgaan met agressie’ en ‘zelfvertrouwen’. 


Seminar PAHF UMPIRES MANAGERS, Philadelphia 2 & 3 March 2017

Prior to the Big Apple Tournament Yolande Brada (NED) delivered a seminar for a variety of PAHF umpires managers; from local US umpires managers to international umpires managers. The programme was all about the competences for umpires managers and  Yolande introduced and emphasized the role and importancy of the other role: the umpires coach.

A few of the topics: role and responsibilities, umpires manager versus umpires coach, coaching and education styles, reflection, feedback versus feed forward, the art of asking questions, assessing and feedback reports.

The next phrase was written by one of the participants:

“I have discovered that I have so much more to offer to every umpire and person. I am going to interact within a capacity as umpires manager or even as an umpires coach because of my interaction in this seminar with the participants and with Yolande Brada. It has been resourceful and invokes so much abilities and sensitivity I may not have been aware of.” 

Voorbeelden

KBHB

Professionaliseren arbitrage Koninklijke Belgische Hockeybond

Meer info

AFBN

Aanpak veilig sportklimaat voor American Football Bond Nederland

Meer info

Turkse Hockey Federatie

Hockey in alle facetten op de kaart zetten in Turkije. Dat is het doel van een samenwerking tussen de KNHB, de EHF en de FIH voor de Turkse Hockey Federatie.

Meer info

PAHF

In November 2015 and in March 2017 Yolande delivered seminars for umpires managers within the Pan American Hockey Federation.

Meer info