kopie

AFBN

Aanpak veilig sportklimaat voor American Football Bond Nederland

Yolande Brada was enige jaren betrokken bij de ontwikkeling van de scheidsrechterszaken van de AFBN. American Football is een heel kleine sport in Nederland, maar wordt fanatiek beoefend door twintig verenigingen en een beperkt kader. Rondom het project 'Naar een veilig sportklimaat' (VSK) werkte zij samen met een aantal vrijwilligers aan de integrale aanpak van VSK. Er zijn diverse activiteiten ontwikkeld, zoals een nieuwsbrief, bijeenkomsten en een workshop weerbaarheid voor alle landelijke scheidsrechters.