kopie

#Zijfluittop

5 februari 2018

Vrouwen fluiten bij club maar te weinig op hoger niveau

Campagne #zijfluittop van start

Vrouwen fluiten bijna net zo vaak sportwedstrijden bij hun club als mannen. Maar op een hoger niveau, als bondsscheidsrechter, zijn vrouwen sterk in de minderheid. Dit blijkt uit onderzoek van NOC*NSF. Om vrouwen te motiveren die stap wel te zetten, start op 10 februari de campagne #zijfluittop. 

Op clubniveau is de verhouding man/vrouw onder de arbiters vrijwel gelijk aan de leden van die sport. Op het bondsarbitrage niveau zijn relatief weinig vrouwelijke scheidsrechters (10-20%), zo blijkt uit het onderzoek van NOC*NSF onder clubscheidsrechters, scheidsrechterscoördinatoren en beleidsmedewerkers arbitrage van de KNVB, Nevobo, KNHB, NBB, NHV. KNKV en de KNZB (waterpolo). Het onderzoek bestond uit interviews bij bonden, clubs, topscheidsrechters, focusgroepen en een enquête onder 3.798 scheidsrechters.

Het onderzoek laat de achterliggende belemmeringen zien rondom deze doorstroom naar de top. Zo is er ten eerste te weinig stimulans vanuit de bonden en wordt de doorstroom overgelaten aan het individu. Ten tweede blijkt dat vrouwelijke scheidsrechters het gevoel hebben dat ze over onvoldoende kwaliteit beschikken en laten ze zich teveel leiden door commentaar langs de velden. Als laatste blijkt dat vrouwen zelf graag ook blijven sporten.

Juist deze belemmeringen bieden aanknopingspunten voor een gezamenlijk plan. Wanneer meer vrouwen wedstrijden fluiten, is de verwachting dat het aanbod van scheidsrechters over de hele linie toeneemt. De campagne is bedoeld om vrouwen op verenigingsniveau te laten zien en ervaren dat fluiten boeiend, uitdagend, leerzaam en interessant is. De deelnemende bonden moeten ervoor zorgen dat de doorstroom naar regionale en bondsniveaus wordt geëffectueerd. Zo komt er vanuit de bonden meer begeleiding bij wedstrijden en komt er bijscholing in ‘mentale weerbaarheid’, ‘omgaan met agressie’ en ‘zelfvertrouwen’.