kopie

Top al die vrouwen die gaan fluiten!

Yolande Brada 22 februari 2019

“Wanneer we een beslissing nemen, nemen we die vaak als gevolg van onze interpretatie. Interpretatie is een aspect dat door veel beïnvloed kan worden. Deze invloed is helaas niet altijd goed. Daarom moet je durven met je gevoel te fluiten. Niet alleen kan je je beslissing dan beter 'verkopen', maar haal je het beste in jezelf naar boven. Door met je gevoel te fluiten, durf je dus jezelf te zijn op het veld. Dit is wat mij betreft het allerbelangrijkste als scheidsrechter. Zo kan je het meest van het fluiten genieten!” 

Aldus een van de jonge deelneemsters aan de Masterclass #ZIJFLUITTOP die in november vorig jaar zijn gestart en waarvan de laatste eind mei plaatsvindt.

Wie mij volgt op sociale media weet dat ik fanatiek bezig ben om meer vrouwelijke bondsscheidsrechters te krijgen in de sport. Wat zou het TOP zijn als er meer VROUWEN gaan FLUITEN op bondsniveau. Zo is de term #ZIJFLUITTOP ontstaan. Veel mensen vinden dit leuk en zien de humor in van deze hashtag. Sommige mannen hebben er wat moeite mee en dat uit zich dan in een reactie op #zijfluittop met #hijtrouwensook of andere varianten. Geweldig die humor en kritische noten zijn welkom. 

Als de sportwereld een spiegel zou zijn van de arbitrage dan moeten we in veel sporten 50% vrouwelijke bondsscheidsrechters hebben. Toch is dit niet zo, sterker nog, binnen de hockeywereld bijvoorbeeld is nog geen 10% van de bondsscheidsrechters vrouw. Positief is overigens wel dat op clubniveau er meer dan genoeg jonge vrouwen zijn die fluiten. Sinds begin 2018 zet ik mij namens NOC*NSF in om meer vrouwelijke bondsscheidsrechters te krijgen voor voetbal, basketball, waterpolo, hockey, volleybal, handbal en korfbal. 

Het moeilijke in dit proces is hoe wij met z’n allen de jonge vrouwelijke clubscheidsrechters kunnen enthousiasmeren om zich aan te melden voor de Masterclasses. Mijn ervaring is dat je ze – bij wijze van spreken – aan de hand moet nemen om ze over die drempel heen te krijgen. En áls ze dan eenmaal aanwezig zijn, dan zijn ze aan het einde van de avond zó enthousiast dat ze van plan zijn zich te gaan aanmelden voor vervolgopleidingen. Een al regelmatig gehoorde reactie: “ik vind fluiten nu nóg leuker”.

Nog steeds is er mijn passie, mijn aandacht en mijn steun voor alle soorten scheidsrechters van alle sporten en voor nu vind ik het belangrijk om gedurende een bepaalde periode de focus te leggen op meer vrouwelijke bondsscheidsrechters. Net zo lang tot de verhoudingen minder scheef zijn. Een utopie?

De uitdaging is hoe we een betere verdeling krijgen, hoe we een betere afspiegeling van de sportwereld zijn. Tot en met eind mei worden iedere maand speciale Masterclasses georganiseerd voor jonge vrouwelijke clubscheidsrechters. Let op, jongens die fluiten zijn ook van harte welkom. Dit leverde de volgende anekdote op. Een poos geleden vroeg een jongen of hij welkom was bij zo’n Masterclass en ik reageerde hierop bevestigend. Toch zag hij uiteindelijk af van deelname omdat er zo weinig andere jongens waren... Voor vrouwen is dit zó herkenbaar, meestal zijn zij degenen die als minderheid op een bijeenkomst zijn. Laten we dit veranderen.

Dit betekent dat het vooral gaat om een persoonlijke en gerichte aanpak. Ervaren scheidsrechters: zie het positieve, zie de kansen en uitdagingen en bied je support aan. Jonge vrouwelijke- én net zo goed manlijke scheidsrechters hebben jullie support nodig. Laten we ons nog een poosje richten op de vrouwen om deze doelgroep uit te breiden, zodat we daarna verder gaan om beide groepen te begeleiden. Help ook mee op sociale media, begeleid bij je eigen club of meld je bij mij aan als buddy of als mentor en laten we er met z’n allen wat moois van maken.